STOP PROSJAČENJU

Dana 2.9.2016. godine u prostorijama Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar održava se okrugli stol na temu “Stop prosjačenju” koji je sastavni dio Javne kampanje borbe protiv prosjačenja. Na okruglom stolu su prezentirane aktivnosti i rezultati prethodno sprovedenog projekta pod…

15. srpnja 2016. godine

Predstavnici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ učestvuju na Edukaciji za korištenje baze podataka o nasilju u obitelji i primjeni propisa u oblasti nasilja u obitelji kroz multidisciplinarni pristup koju organizira Udruženje „Mreža žena policajaca“ u suradnji sa Filozofskim…

8. srpnja 2016. godine

Predstavnica Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ učestvuje na radionici o dosadašnjoj učinkovitosti državnog Programa za Rome na temu obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvenog osiguranja koju organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa…

Page 13 of 15« First...1112131415