Unapređenje humanitarno socijalnog rada

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na Okruglom stolu na temu “Unapređenje humanitarno socijalnog rada” u organizaciji Crvenog križa Grada Mostara a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Svetskog dana hrane i Svjetskog dana smanjenja siromaštva koja se održava dana 5. 10.2016. godine u prostorijama Crvenog križa.

dan-djeteta

 

 

svjetski-dan-hrane

 

smanjenje-siromastva

BUDIMO SNAGA HUMANOSTI!!!