5. listopad 2016. godine

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuju na javnom – stručnom skupu o novoj praksi i metodologiji u oblasti podrške obiteljima/porodicama i djeci u riziku pod nazivom “Porodična grupna konferencija – savremeni model podrške porodici u riziku u BiH” koji se održava dana 5.10.2016 godine u hotel “Hollywood” u Sarajevu.