15. srpnja 2016. godine

Predstavnici Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ učestvuju na Edukaciji za korištenje baze podataka o nasilju u obitelji i primjeni propisa u oblasti nasilja u obitelji kroz multidisciplinarni pristup koju organizira Udruženje „Mreža žena policajaca“ u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru Odsjek za psihologiju a održava se 15. 7. 2016. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta u Mostaru.