Prijava Projekta “Osnaživanje romske populacije i suzbijanje predrasuda o djeci i mladima romske nacionalnosti”

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  u partnerstvu s Udruženjem socijalnih radnika Hercegovačko Neretvanske Županije, je uputila Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za grad utvrđenih Proračunom Grada Mostara. Uz prijavni obrazac dostavljena je i dokumentacija za Projekt pod nazivom “Osnaživanje romske populacije i suzbijanje predrasuda o djeci i mladima romske nacionalnosti” .