Prava

U Ustanovi “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  mogu se ostvariti sljedeća prava:

 1. Pravo na stalnu novčanu pomoć;
 2. Pravo na izvanrednu novčanu pomoć;
 3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć;
 4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta;
 5. Pravo na jednokratnu novčanu potporu prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj potpori za majke-dojilje za 2023.godinu
 6. Pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje za osobe osposobljene za rad (osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju koje su završile Srednju specijalnu školu);
 7. Prava na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i ortopedski dodatak osoba sa invaliditetom sa utvrđenih stupnjem tjelesnog oštećenja organizma;
 8. Pravo na osobnu ili obiteljsku invalidninu po osnovu Civilnih žrtava rata;
 9. Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za osobe starije od 65 godina života, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom temelju;
 10. Pravo na zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom temelju;  
 11. Pravo na zdravstveno osiguranje žena za vrijeme trudnoće, a najdulje 40 dana nakon poroda, ako ne mogu ostvariti po drugom temelju;  
 12. Pravo na zdravstveno osiguranje za osobe sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju za koje je izvršena kategorizacija, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom temelju;
 13.  Pravo na korištenje usluga Pučke ili Javne kuhinje;
 14. Pravo na smještaj u drugu obitelj (hraniteljstvo), smještaj u ustanovu socijalne skrbi ili osposobljavanje za život i rad djece na cjelodnevnom smještaju;
 15. Pravo na refundaciju troškova liječničkog pregleda nakon izvršene revizije;
 16. Pravo na troškove socijalne sahrane za korisnike prava iz socijalne zaštite;
 17. Pravo na dodatak na djecu;
 18. Pravo na naknadu ženi – majci koja nije  u radnom odnosu, a radi porođaja i njege djeteta;
 19. Pravo na naknadu umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta.

PRAVO NA USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRUČNOG RADA MOGU OSTVARITI POJEDINCI, OBITELJI I DRUŠTVENE SKUPINE NA NAČIN UTVRĐEN ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI/SKRBI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA  I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM, OBITELJSKIM ZAKONOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAZNENIM ZAKONOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKONOM OD NASILJA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE