“Zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova – provedbeni antidiskriminacioni akti”

Na poziv Centra za ljudska prava iz Mostara predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje Okruglom stolu “Zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova – provedbeni antidiskriminacioni akti” koji je posvećen  prezentaciji analize relevantnog pravnog okvira, stanja u praksi i preporuka za unaprjeđenje, prezentaciji pravilnika o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova,  prezentaciji dosadašnjih postignuća u projektnoj realizaciji, a održava se 11.10.2016. godine u hotelu “Bristol” u Mostaru.