10. listopad 2016. godine

Predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuju radionici  koju, u sklopu projekta pod nazivom “Spriječavanje apatrijade i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome” organizira Udruga “Vaša prava BiH” iz Mostara. Ista se održava 10.10.2016. godine u Romskom naselju u Mostaru.

Cilj radionice je predstavljanje načina pružanja pravne pomoći kod upisa u matične knjige, prijavljivanje prebivališta, upisa u školu itd.