13. rujna 2016. godine

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuju na jednodnevnoj obuci na temu “Poštivanje ljudskih prava u sistemu socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine na primjeru smještaja i zadržavanja osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite” koju organizira Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine koja se održava u Tomislavgradu 13.9.2016. godine u prostorijama Općine Tomislavgrad.