STOP PROSJAČENJU

Dana 2.9.2016. godine u prostorijama Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar održava se okrugli stol na temu “Stop prosjačenju” koji je sastavni dio Javne kampanje borbe protiv prosjačenja. Na okruglom stolu su prezentirane aktivnosti i rezultati prethodno sprovedenog projekta pod…

Page 1 of 11