Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti, javna tribina

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje Javnoj tribini u okviru projekta “Jačanje povjerenja javnosti u tužiteljski sistem u Bosni i Hercegovini kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti” na temu: “Predstavljanje rada Županijskog tužiteljstva HNŽ i Županijskog tužiteljstva  ZHŽ” koju organizira Transparency International u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative, a održava se dana 10.9.2018. godine u Mostaru.

Cilj tribina je da se građanima omogući direktan kontakt sa tužiteljstvima, te na taj način poboljša dvosmjerna komunikacija između građana, organizacije civilnog društva (OCD) i tužiteljstva.