Okrugli stol o besplatnoj pravnoj pomoći u HNŽ – Mostar

Pristup pravdi je osnovno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, a jedan od najvažnijih mehanizama za osiguravanje jednakog i efikasnog pristupa pravdi je princip stručne pravne pomoći za sve kategorije stanovništva, počevši od onih ekonomski najugroženijih koje ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga.

U cilju unapređenja razumijevanja sistema i pozitivnih  propisa iz oblasti besplatne pravne pomoći i razmjene iskustava u ovoj oblasti Udruženje “Vaša prava BiH” i Predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini dana 12.9.2018. godine u Mostaru, organiziraju okrugli stol na kojem sudjeluju i predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”.