“Procedure Zaštite djece za terenske radnike u uvjetima migrantske

Save the Children u suradnji sa UNICEF-om u okviru programa podrške migrantskoj populaciji na području Bosne i Hercegovine organizira radionicu na temu “Procedure Zaštite djece za terenske radnike u uvjetima migrantske krize” na kojoj sudjeluje i predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”, a održava se u Mostaru dana 6.9.2018. godine.

Cilj radionice je da podigne svijest profesionalaca o značaju zaštite djece i rizicima za djecu, te da inicira kreiranje smjernica o postupanju u slučajevima zlostavljanja i iskorištavanja djece u kriznim situacijama, a sve sa ciljem poboljšanja sigurnosti djece migranata tokom njihovog boravka u Bosni i Hercegovini.