30. 11. 2016. godine

Na temelju čl. 11. Pravilnika o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskih nadzora (“Službene novine F BiH”, br. 63/12 i 101/13) Županijski MUP Mostar izvršio je redovni inspekcijski nadzor iz oblasti matičnih knjiga dana 30.11.2016. godine u prostorijama Ustanove “Centar…

Istraživačka praksa sociologa

Na zahtjev Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, za obavljanje istraživačke prakse sociologa – istraživača koji su za svoj budući profesionalni poziv izabrali empirijsko istraživanje društvenih pojava, društvenih odnosa, oblika i nivoa društvenih svijesti, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni…

Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, u suradnji sa Save the Children organiziraju edukaciju “Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne…

15. studeni 2016. godine

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje okruglom stolu pod nazivom “Platforma ženskih prioriteta na ustavne promjene” koju organiziraju članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, Udruženje FORMA F i Univerzum Mostar. Cilj Okruglog stola je predstavljanje Inicijative Građanke…

10. studeni 2016. godine

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje prezentaciji “Istraživanja o percepciji i iskustvima osoba koja su preživjela seksualno nasilje u konfliktu u vezi s njihovim trenutnim položajem u društvu” u organizaciji United Nations Population Fund Bosne i Hercegovine…

21. listopada 2016. godine

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje sastanku na temu javne diskusije o prijedlogu novih Akcionih planova Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017, – 2020, godine koji organiziraju Ministarstvo…

Page 12 of 15« First...1011121314...Last »