27. veljače 2017. godine

Prva sjednica Upravnog Vijeća Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  održana je 27.2.2017. godine na kojoj je sa većinom glasova usvojeno Izvješće o radu za 2016. godinu i Završni račun Ustanove za 2016. godinu.