21. ožujak 2017. godine, Međunarodni dan socijalnog rada

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na konferenciji na temu “Izazovi u oblasti socijalnog rada u Bosni i Hercegovini” koju, povodom Međunarodnog dana socijalnog rada organizira Savez socijalnih radnika Federacije BiH i Savez udruženja stručnih radnika socijalnih djelatnosti Republike Srpske, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini dana 21.3.2017. godine u Sarajevu.

Konferencija će biti prilika da socijalni radnici razgovaraju o izazovima i problemima s kojima se suočavaju u svom radu, kao i o iznalaženju mogućih rješenja s ciljem unaprjeđenja oblasti socijalnog rada u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji će biti potpisan Sporazum o regionalnoj saradnji udruženja socijalnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, saopćeno je iz Misije OSCE-a.