Službeno otvaranje socijalne ustanove KUĆA NA POLA PUTA

Službeno otvaranje socijalne ustanove KUĆA NA POLA PUTA upriličeno je za dan 19.12.2016. godine u 10:00 sati, u okviru Dana otvorenih vrata Kuće na kojem prisustvuju predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” ravnateljica Zdravka Marić i socijalna radnica Emina Mehić.

Službenim otvaranjem socijalne ustanove KUĆA NA POLA PUTA, žele upoznati javnost o dosadašnjim postignućima i budućim zadacima, te zaslužnim institucijama, organizacijama, fizičkim i pravnim subjektima iskazati zahvalnost na pruženoj podršci.

Opći cilj Projekta je priprema korisnika Kuće za samostalan život, a realizira se Programom rada definiranim u skladu sa individualnim potrebama svakog korisnika Kuće. Kuća na pola puta se u prvoj godini rada financira već osiguranim donacijama i doprinosom volontera, a u skoroj budućnosti potrebno je pokrenuti socijalno poduzetništvo kojim bi se ostvarili prihodi i postigla samoodrživost Projekta.