Suradnja u programu prevencije

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” je na poziv Osnovne škole Petar Bakula iz Mostara uputila predstavnicu Centra da sudjeluje na predavanju “Indentificiranje poremećaja ponašanja kod djece i mladeži” koje se održava u srijedu 22.3.2017. godine u prostorijama Osnovne škole.