Radna konferencija na temu izrade smjernica za najbolji interes djeteta u BiH

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na Radnoj konferenciji na temu “Izrade smjernica za najbolji interes djeteta u Bosni i Hercegovini” koju organizira Mreža nevladinih organizacija za djecu “Snažniji glas za djecu” uz podršku UNICEF-a, a održava se dana 23.11.2016. godine u Sarajevu u hotelu “Evropa”.

Konferencija okuplja predstavnike relevantnih institucija, akademske zajednice, međunarodne i domaće NVO, a i profesionalce praktičare iz različitih oblasti koji se u svom radu direktno bave procjenom najboljeg interesa djeteta, a koji svojim iskustvom i profesionalnim referencama mogu dati doprinos u kreiranju ovih Smjernica.