Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, u suradnji sa Save the Children organiziraju edukaciju “Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne i Hercegovine” na kojoj učestvuju predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” uključeni u Regionalni monitoring tim.

Ove aktivnosti realiziraju se u skladu sa Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine, dio četvrti – koordinacija aktivnosti, člankom 22, i u skladu sa Akcionim planom suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2016 – 2019.

Prva u nizu edukacija za regionalni monitoring tim Mostar održava se u periodu od 21.11.2016. do 22.11.2016. godine u Mostaru u hotelu “Mostar”.