Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, u suradnji sa Save the Children organiziraju edukaciju “Primjena Uputstva o postupanju institucija i organizacija u situacijama rada sa djecom koja su uključena u život i rad na ulicama Bosne…

Page 1 of 11