“Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini”

Na poziv Centra za društvena istraživanja Analitika, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje radnom sastanku na temu “Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini”  koji  se održava  u Sarajevu dana 18.11.2016. godine,

Cilj radnog sastanka sagledavanje trenutnog stanja u oblasti politika dugoročne njege u Bosni i Hercegovini iz perspektive različitih aktera, razmjena iskustava neformalnih njegovatelja, potreba za unaprijeđenjem njihovog položaja.