Veliko stručno savjetovanje o upravnom postupku

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na stručnom savjetovanju iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 29/2002, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 02/98 i 48/99) u organizaciji Agencije za pravni konsalting i edukaciju.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način uklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima, uz davanje jasnih uputa voditeljima upravnih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl. usklade sa odredbama ovih zakona.

Veliko stručno savjetovanje o upravnom postupku održava se u Sarajevu, dana 18.11.2016. godine u hotelu “Europa”.