Edukacija stručnih radnika iz Centara i edukacija sukladno Zakonu o udomiteljstvu u F BiH

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” organizira prvu edukaciju stručnjaka Centara za socijalni rad sukladno Zakonu o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine dana 10.6.2020. godine u prostorijama Ustanove. Sudionici Edukacije su socijalni radnici, pravnici, psiholozi Centara za socijalni rad i službi za socijalnu zaštitu sa područja Hercegovačko -neretvanske županije/kantona.

Cilj edukacije je stjecanja znanja i vještina stručnjaka, razmjene iskustava informacija i analiza stanja, repliciranja dobrih praksi, kao i unapređenja rada i aktivnosti iz područja:

  • jedinstvenog pristupa u vođenju postupka u prvom stupnju,
  • izradi individualnih planova za korisnike prava i obiteljske grupne konferencije,
  • socijalne politike i smjernica za unapređenje stručnog rada u centrima za socijalni rad i
  • supervizije stručnog kadra iz Centara za socijalni rad (koja će se održati prema dogovorenim terminima na tri lokacije).