Problematika dječjeg rada i izrabljivanja

Problematika dječjeg rada i izrabljivanja? Koji su zapravo problemi dječjeg rada? Što činiti na tom pitanju i kako se izboriti protiv dječjeg rada i izrabljivanja? To su pojedina pitanja iz radio emisije “Svjetlo riječi” na koja je odgovore i pojašnjenja dala ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Zdravka Marić.