Jačanje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na radnom sastanku u Širokom Brijegu dana 29.10.2019. godine kojeg, u okviru projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini” organizira SOS Dječja sela u suradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

Cilj radnog sastanka je analiza aktivnosti, rezultati i daljnji planovi SOS organizacije u realizaciji projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini”.