Zaštita žrtava trgovine ljudima iz ugla rada centra za socijalni rad sa fokusom na pravila i procedure u postupanju nadležnih institucija

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na obuci “Zaštita žrtava trgovine ljudima iz ugla rada centra za socijalni rad sa fokusom na pravila i procedure u postupanju nadležnih institucija” koju, u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Agencijom Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) organizira Međunarodna organizacija za migraciju (IOM) dana 27.6.2019. godine na Jahorini.