“Primjena i analize zakonske regulative u oblasti zaštite obitelji s djecom i smještaja u institucije socijalne skrbi”

   Predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuju na okruglom stolu na temu ” Primjene i analize zakonske regulative u oblasti zaštite obitelji s djecom i smještaja u institucije socijalne skrbi” u organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u partnerstvu s  Udrugom socijalnih radnika HNŽ i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini dana 12.6.2019. godine u Mostaru.

  Cilj okruglog stola je pružiti priliku stručnjacima koji su u direktnoj primjeni zakona, da kroz dijalog analiziraju i odrede metodologiju u primjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, nakon jednogodišnje primjene u praksi.

  Razmatra se i  problematika smještaja duševnih bolesnika u ustanove socijalne skrbi, a ista je prezentirana od strane pomoćnika ministra za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji s djecom u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike iz Sarajeva kao  i predstavnika Institucije Ombudsmana B i H.