Provođenje osnovnih edukacija hraniteljstva za djecu s područja Hercegovačko-neretvanske županije

U prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” u periodu od 2. do 30. travnja 2019. godine, održavaju se osnovne edukacije o hraniteljstvu za djecu s područja Hercegovačko neretvanske županije koje je, u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 19/17), pokrenulo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

U skladu s Programom osnovnih i dodatnih edukacija hranitelja u FBiH broj: 05-35/16-296/19 od 28.2.2019. godine, certificirani edukatori predloženi za provedbu edukacije su Janja Milinković (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ) i Amir Jazvin (JU Dječji dom “Mostar”).