“Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjelovala je na radnoj konferenciji pod nazivom “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini” koju, kroz partnersku suradnju sa entitetskim ministarstvima Rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku Njemačke vlade, organizira SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine dana 24.3.2019. godine u Sarajevu.

Cilj radne konferencije je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda, jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologija koje garantiraju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe u našem društvu.