21. veljače 2017. godine

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” primila je Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine gđu. Nives Jukić sa suradnicima koji su zatražili održavanje sastanka na temu poboljšanje i prevencija ostvarivanja zaštite prava djece korisnika Centra. Sastanak se održava u prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” dana 21.2.2017. godine na kojem prisustvuju pedagog, psiholog i socijalni radnik, zaposlenici Centra.