“Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u F BiH”

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje u radu javne debate na temu “Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u F BiH” koja se održava 14.2.2017. godine u Sarajevu, koju organizira Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini.

Cilj javne debate je da se kroz diskusiju i konkretne prijedloge i inicijative  podrže aktivnosti Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine u nastojanjima da se realizuje reforma socijalne zaštite.