8. srpnja 2016. godine

Predstavnica Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ učestvuje na radionici o dosadašnjoj učinkovitosti državnog Programa za Rome na temu obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvenog osiguranja koju organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa udruženjem „Kali Sara-Romski informativni centar“ dana 8.7.2016. godine u Mostaru u hotelu Bristol.