“Izazovi u radu s obiteljima/porodicama”

Udruženje socijalnih radnika Hercegovačko Neretvanske Županije/Kantona u suradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini – Tim za ljudska prava Mostar, organizira okrugli stol na temu “Izazovi u radu s obiteljima / porodicama” koja se održava dana 29. 6 2016. godine u prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”. Cilj okruglog stola je predstavljanje institucija, ustanova i organizacija sa područja HNŽ/K, koje u fokusu svog rada imaju obitelji/porodice, te razmjena informacija, iskustava i dobrih praksi u radu s obiteljima/porodicama.

Naslovnica - ruke

Udruženje socijalnih radnika HNŽ/K je u okviru obilježavanja dana i to: 15. svibnja/maja Međunarodnog dana obitelji/porodice, 1. lipnja/juna  Svjetskog dana roditelja i 20. studenog/novembra Univerzalnog dana djece, prezentirala i brošuru sa kontakt podacima svih institucija i organizacija u HNŽ/K, koje u fokusu svog rada imaju obitelj / porodicu.