“0% tolerancije nasilju u školama”

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske Županije/Kantona organizira Treću konferenciju o Programu prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije “0% tolerancije nasilju u školama” kojoj prisustvuje i predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”, Ista se održava u Mostaru dana 15.6.2016. godine u hotelu Mepas.