12. svibnja 2016. godine

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na okruglom stolu na temu “Zaštita osoba s duševnim smetnjama” koji organizira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo u suradnji s Fakultetom političkih nauka Sarajevo i Savezom udruženja socijalnih radnika FBiH uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a održava se u Fojnici  hotel “Aquareumal” dana 12.05.2016. godine.