11. svibnja 2016. godine

Danas je ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” zajedno sa koordinatorima odnosno članovima Stručnih timova, u prostorijama Centra, primila u posjetu studente II godine Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara na čelu sa profesoricom Suzanom Bubić radi upoznavanja sa radom i djelatnošću Ustanove sa posebnim osvrtom na zaštiti dječjih prava i interesa.