Obavijest za jednokratnu novčanu potporu u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj potpori za majke-dojilje za 2024.godinu

Ustanova ” Centar za socijalni rad grada Mostara” provodeći Odluku Gradonačelnika Grada Mostara o utvrđivanju prava i dodjeli potpore u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj prehrani za majke-dojilje za 2024. godinu, dana 14. 02. 2024. godine počinje da prima Zahtjeve za priznavanje prava na jednokratnu novčanu potporu u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj potpori za majke-dojilje za 2024. godinu svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Obrazac zahtjeva i popis dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na prava na jednokratnu novčanu potporu u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj potpori za majke-dojilje za 2024. godinu možete preuzeti u nastavku obavijest i na stranici Ustanove” Centar za socijalni rad Grada Mostara”Mostar.

Za sva pitanja obratite se Ustanovi ” Centar za socijalni rad Grada Mostara” na broj 036-335-900

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu potporu u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj potpori za majke-dojilje za 2024. godinu (7)