Obavijest o primjeni Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” će od dana 10.10.2022. godine početi primati zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak prema Zakonu o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj:52/22).

Dijete do 18. godine može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 40% najniže plaće u F BiH (217,20 KM po članu).

Visina dječjeg dodatka iznosi 19% najniže plaće u  FBiH (103,17 KM).

Pravo na dječji dodatak traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje dvanaest (12) mjeseci.  Za nastavak prava zakonski zastupnik djeteta (roditelj) dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.

Obrazac zahtjeva i popis dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na dječji dodatak možete preuzeti u nastavku obavijesti. Za sva pitanja obratite se Ustanovi “Centar za socijalni rad Grada Mostara” na broj: 036/335-900.

Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u F BiH

Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječji dodatak

Obrazac F BiH. DD. Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prima zahtjeve svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.