Zajednička posjeta UNICEF-a i Delegacije EU Mostaru

U Gradskoj Vijećnici Mostar je dana 15.5.2018. godine upriličen doček predstavnika UNICEF-a i Delegacije EU  koji su, povodom Međunarodnog dana obitelji, 15. svibnja, došli u Mostar. Nakon pozdrava i dobrodošlice od strane predstavnika Vlade Hercegovačko neretvanske županije, predstavljen je napredak u provedbi dvaju programa koje podržava EU,

* Regionalni projekt “Zaštita djece od nasilja i promicanje socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju na Zapadnom Balkanu i Turskoj” i

*Program u BiH “Transformacija ustanova za skrb o djeci i sprečavanje odvajanja obitelji”

Predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Grada Mostara, istaknuli su važnost podizanja svijesti javnosti o pravima djece i potvrdili su svoju posvećenost u osiguravanju značajnijih resursa kako bi se doprinijelo blagostanju za svako dijete.

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Zdravka Marić prezentirala je novu uslugu “Uspostava savjetovališnog rada za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, uključujući djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i njihove staratelje”.

Svi partneri u Mostaru zbog posvećenosti i napora koje su do sada uložili u realizaciju programa, a što je omogućilo mnoge odlične rezultate za djecu i mlade u Mostaru, pohvaljeni su od strane predstavnika EU I UNICEF-a.

unicef-dan-obitelji-vijecnica-7