Prezentacija specijalnog izvještaja o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prezentaciji “Specijalnog izvješća o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini” koju organiziraju Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u Sarajevu dana 21.5.2018. godine.

Svrha ovog izvješća je razumijevanje problema i pitanja vezanih za položaj osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, kao jednog od preduvjeta za osiguranje principa nediskriminacije, te doprinese općem poboljšanju implementacije ljuskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini.