Svjetski dan socijalnog rada

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na predavanju na temu “Promocija zajednice i održivi okoliš” kojeg, povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, organizira studij Socijalnog rada u suradnji sa Udrugom studenata socijalnog rada “ZAMFIS” u periodu od  20.do 21. 3. 2018. godine u Mostaru.

590 soc rad