“Socijalni rad u obrazovanju”

Predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na konferenciji “Socijalni rad u obrazovanju”  koju organiziraju Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Misije OSCE-a u BiH dana 20.3.2018. godine u Sarajevu.

DAN-SOC-RAD-640x360

Ove godine poseban akcenat stavljen je na značaj i ulogu socijalnih radnika u obrazovanju zbog problema sa kojima se susreću kako nastavnici tako i cjelokupno društvo.

Tom prigodom Ustanovi “Centar za socijalni rad Grada Mostara” dodjeljena je Zahvalnica za razvoj i doprinosu u razvoju socijalne zaštite u Mostaru koju je od Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine preuzela ravnateljica Zdravka Marić.

Svjetski dan socijalnog rada 340

soc rad 025