Istraživačka praksa sociologa

Na zahtjev Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, za obavljanje istraživačke prakse sociologa – istraživača koji su za svoj budući profesionalni poziv izabrali empirijsko istraživanje društvenih pojava, društvenih odnosa, oblika i nivoa društvenih svijesti, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” odobrila je praktični istraživački rad u prostorijama Centra. Određeni su mentori koji će nadzirati praktični rad i istraživanje sociologa – istraživača.

Istraživanje će trajati od 28.11.2016. godine do kraja zimskog semestra školske 2016/2017. godine.