30. 11. 2016. godine

Na temelju čl. 11. Pravilnika o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskih nadzora (“Službene novine F BiH”, br. 63/12 i 101/13) Županijski MUP Mostar izvršio je redovni inspekcijski nadzor iz oblasti matičnih knjiga dana 30.11.2016. godine u prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”.

Inspekcijski nadzor je obuhvatio pitanja iz čl. 3. Godišnjeg programa rada županijskih inspektora za nadzor iz oblasti matičnih knjiga i to:

  • Da li organ starateljstva učestvuje u određivanju imena djeteta kada roditelji to ne učine u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta.
  •  Da li i kako organ starateljstva vrši upis djeteta nepoznatih roditelja u matičnu knjigu rođenih.
  • Da li se vrši dostavljanje akata matičaru za navedeni upis u sličaju kada organ starateljstva donese rješenje ili drugi akt koji sadrži određene podatke koje se upisuju u matične knjige.
  • Da li organ starateljstva za socijalno ugrožene osobe i nacionalne manjine određuje posebnog startelja za naknadni upis tih osoba u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu umrlih.