Zaključci Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na sjednici održanoj 11.02.2021. godine

Na temelju članka 19. stavak (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1194, 8195, 58102, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva i predsjedatelja Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 2112021 od 08.01 .2021 . godine donesenu s ciljem provedbe Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.S. i dr. broj: AP-3683/20, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 255. sjednici održanoj 11 .02.2021. godine, donosi

ZAKLJUČKE

o usvajanju informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 08.02.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

1.Usvaja se informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 08.02.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1 .).

3.Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2.).

4.Dozvoljava se vladama županija/kantona odnosno županijskim/kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji/kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

5.Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 12.02.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

6.Nakon isteka roka iz točke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenim ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

7.Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke sa prilozima dostavi prema kriznim stožerima županijskih/kantonalnih ministarstava zdravstva,županijskim/ kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja županije/kantona putem kriznih stožera županijskih/kantonalnih ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, županijskim/kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera županijskih/kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i županijskim/kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a županije/kantona.

8.Sukladno Zaključku V. broj 2112021 od 08.01.2021. godine pod točkom 4., vlada Federacije Bosne i Hercegovine će izvijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i .Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 255. sjednici održanoj 11 .02. 2021. godine.

9.Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama F BiH”.