Odluka o provedbi sigurnosnih i preventivnih mjera u cilju sprječavanja virusa COVID-19 i organizaciji rada

Na temelju članka 18.stavak 1. točka 1.Statuta Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”, a radi proglašenja stanja nesreće uzrokovane corona virusom (COVID19) koji je proglasila Vlada F BiH i Vlada  HNŽ, donesenih   mjera  i naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Grada Mostara, ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” donosi:

 

ODLUKU

o provedbi sigurnosnih i preventivnih  mjera u

cilju sprječavanja virusa COVID-19 i organizaciji rada

 

 U cilju prevencije  širenja zaraze corona virusom  (COVID 19) koji se smatra zaraznom bolešću,  za Ustanovu “Centar za socijalni rad Grada Mostara”  određuju se sljedeće:

 Radno vrijeme i organizacija rada:

 • Radno vrijeme se skraćuje i određuje u trajanju od 8,00  do 14,00 sati, rad sa strankama od 10,00 do 13,30 sati,
 • Zbog ograničavanja socijalnih kontakata broj uposlenih se smanjuje na ½ na način da se uposleni rotiraju na dnevnoj osnovi, pri čemu će se voditi računa da  u svakoj cjelini,  bude nazočan najmanje jedan uposlenik koji obavlja određenu vrstu poslova.
 • Raspored dežura bit će sačinjavan od strane ravnateljice Centra  i isti čini sastavni dio ove Odluke.
 • Sve pasivne dežure nastavljaju se i ubuduće na dosadašnji način.
 • U dane kada nisu na poslu  uposlenici su u obvezi  putem telefona  biti dostupni ravnateljici Centra i   neposredno nadređenom,
 • Uposlenik koji se nalazi na porti Centra će za vrijeme rada sa strankama, osobama koje nemaju poziv Centra, ograničiti ulazak u zgradu na način što će u zgradu puštati jednu po jednu osobu-stranku koju u tom trenutku može primiti
 • U svim slučajevima u kojima se ne radi o hitnom prijemu zahtjeva i pismena, stranke i javnost se upućuju da istu dostavljaju putem pošte u najvećoj mogućoj mjeri.
 • Portir na ulazu će osigurati da u Centar ulazi jedna  po jedna stranka, uz obveznu dezinfekciju ruku na samom ulazu.  Portir vodi evidenciju ulazaka stanaka u Centar, na način da  na upisni list upisuje  ime i prezime stranke, ime i prezime uposlenika koji je istu primio i razlog dolaska.

 Za uposlenike Centra:

 Svi uposlenici Centra su u obvezi prema Centru, tajnici Centra dostaviti brojeve svojih kontakt telefona, te na iste biti stalno dostupni.

 • Uposlenici Centra koji najveći dio radnog vremena u obavljanju redovnog posla imaju neposredan kontakt sa strankama u obvezi su koristiti zaštitne rukavice, zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za ruke koja su im na raspolaganju, a u skladu sa mogućnostima za nabavku,
 • I uposlenik Centra i korisnik su dužni poštivati socijalnu distancu od najmanje  2 metra u uredima  i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru.
 • Često prati ruke korištenjem vode i sapuna ili sredstava za čišćenje ruku  na bazi alkohola,
 • Redovito vršiti dezinfekciju i provjeravanje radnog prostora,
 • Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete, potražite medicinsku pomoć.

 Pridržavajući se naprijed navedenih naputaka  iz ove Odluke, dignite svoju  osobnu odgovornost na maksimum, kako bi zaštitili sebe i ostale iz svog okruženja.

Ova Odluka ostaje na snazi do njenog opoziva ili do drugačije odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista će  se istaći  na oglasnoj ploči centra i na web  stranici Centra. 

Ravnateljica Centra, Zdravka Marić, dip. pravnica