Protokol intervencija u slučajevima nasilja u obitelji za Grad Mostar

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Mostar sudjeluje u provedbi Protokola intervencija u slučajevima nasilja u obitelji, kao jedna od potpisnica istoga. Osnovni ciljevi Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” u postupanju po Protokolu je unapređenje zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevencija nasilja u obitelji, realizacija zaštitnih mjera i praćenje njihove realizacije, ostvarivanje prava iz oblasti zaštite žrtava nasilja i dobrobit osoba izloženih nasilju.

Navedeni ciljevi Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” realiziraju se na sljedeći način:

 • zaposlenik/ica Centra koji u obavljanju svoje dužnosti saznaju za počinjene radnje nasilja u obitelji, dužni su odmah po saznanju prijaviti počinjene radnje nasilja u obitelji Policijskoj upravi Mostar.
 • Odmah, bez odlaganja, kontaktirati žrtvu nasilja, u slučajevima kada se o nasilju sazna od drugih institucija,
 • Po mogućnosti odrediti jednu osobu za vođenje slučaja sa kojom će žrtva nasilja uvijek kontaktirati (voditelj slučaja),
 • U kontaktu sa žrtvom nasilja u obitelji, zaposleni/ica Centra je dužan postupiti sa posebnim senzibilitetom za problem obiteljskog nasilja, upoznati žrtvu sa zakonskim pravima na zaštitu od svakog oblika nasilja i informirati je na okolnosti pod kojima može ostvariti svoja prava,
 • Ukoliko je žrtvi nasilja potreban siguran smještaj, zaposlenik/ica Centra, radi na zbrinjavanju žrtve nasilja u suradnji sa zaposlenicima Udruženja “Žena BiH”, a ako je neophodno provodi ga u pratnji službenika policije,
 • Zaposlenik/ica Centra dužan je odazvati se pozivu službenika policije radi zbrinjavanja djeteta žrtve nasilja u obitelji,
 • Radi dodatnog utvrđivanja činjeničnog stanja zaposlenik/ica Centra će ostvariti suradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama, te sa zdravstvenim ustanovama i ostalim odgovornim osobama i ustanovama koje bi mogle dati relevantne informacije o svim okolnostima počinjenog nasilja.
 • Zaposlenik/ica Centra će o svakoj poduzetoj procesnoj radnji u predmetu nasilja u obitelji sačiniti službenu zabilješku i/ili zapisnik o saslušanju stranke.
 • Centar za socijalni rad Mostar surađuje sa sudom i dužan je voditi evidenciju o izrečenim zaštitnim mjerama osobama kojima je izrečena zaštitna mjera zbog počinjenja nasilja u obitelji. Nadalje je Centar dužan surađivati sa odgovornim osobama prilikom provođenja izrečene mjere prema nasilniku.
 • Na pismeni ili usmeni zahtjev Tužiteljstva ili Uprave policije Mostar i Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ, Centri za socijalni rad dužni su dostavljati Izvještaj, Zabilješku, socijalnu anamnezu i druge relevantne dokumente za konkretan slučaj.
 • Uputit će žrtvu nasilja i partnera/počinitelja nasilja na savjetodavno-terapijski rad u odgovarajuće stručne institucije ili NVO.