Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na jednodnevnoj radionici u sklopu realizacije projekta  “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju organizira Hope and Homes for Children u BiH u suradnji sa partnerskom organizacijom Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS dana 3.7.2019. godine u Mostaru.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, udruženja hranitelja, profesionalaca i stručnog osoblja institucija koje rade sa djecom, a posebno djecom bez roditeljskog staranja, kako bi bili u stanju prepoznati sve oblike nasilja koji su prisutni u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini.