Donacija računarske opreme

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje  primopredaji računarske opreme koju, u okviru projekta “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji” – faza 3, organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa Catholic Relief Services i Švicarskom Ambasadom u Bosni i Hercegovini dana 24.1.2018. godine u Sarajevu.

Cilj je uspostava funkcionalnog i održivog sistema prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji.